Ylläpito- ja tukipalvelu

Datakolmio Oy on tarjonnut asiakkailleen tietojärjestelmien ylläpito- ja tukipalveluita koko toimintansa ajan, vuodesta 2001 lähtien. Ylläpito - ja tukipalvelu on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä asiakaspalvelua. Toiminta perustuu hyvään ja luottamukselliseen asiakassuhteeseen, sekä pitkään käytännön kokemukseen erilaisista asiakas-, laite-, ja sovellusympäristöistä.

Ylläpidämme asakasyritystemme tietojärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme tietojärjestelmien käytössä ja kehittämisessä. Huolehdimme työasemien ja palvelimien laite- ja ohjelmistoasennuksista ja päivityksistä. Ylläpidämme myös asiakkaidemme tietoverkkoja. Suoritamme standardin EN 50173-1 mukaisia yleiskaapelointeja, asennamme ja konfiguroimme verkon aktiivilaitteita (esim. Cisco, HP ProCurve, 3Com, Linksys, ZyXEL, D-Link) ja valvomme, mittaamme ja testaamme verkon toimivuutta.

Tietojärjestelmien ylläpito- ja tukipalveluun kuuluvat myös hallinnointi- ja valvonta. Suoritamme asiakkaillemme tietojärjestelmien hallinnointiin liittyviä töitä sekä Windows (työryhmä- ja Active Directory ympäristöt) että Linux (Samba, Postfix, Dovecot, Spamassassin, Apache, jne) ympäristöissä. Hallinnointiin kuuluvat esimerkiksi käyttöoikeuksien jakaminen, verkkoresurssien jakaminen, ryhmäkäytäntöjen määrittäminen (Group Policy) sekä muiden tietoverkkoon liittyvien käytäntöjen määrittäminen. Valvontatyö voi sisältää monenlaisia asiakkaan kanssa sovittuja valvontarutiineja: lokien tarkistus, järjestelmähälytykset, resurssien kuormitukseen liittyvää valvontaa jne.